Inleiding

Deze website geeft uitleg over het gebruik van \LaTeX bij het maken van verslagen op de Haagse Hogeschool. LaTeX (uitspraak: la-tech) wordt veel gebruikt voor het opmaken van wetenschappelijke teksten. Het is een markuptaal, een computertaal om tekstdocumenten te voorzien van aanwijzingen ten behoeve van de softwarematige verwerking. Vergelijkbaar met HTML voor websites, maar dan specifiek voor verslagen/tekstdocumenten.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Microsoft Word, is de opmaak in LaTeX niet direct zichtbaar maar beschreven. Een dikgedrukte letter wordt bijvoorbeeld niet dik gedrukt, maar beschreven als dikgedrukt:

\textbf{dik}

Een verslag bestaat hierdoor uit tekst met opmaak code. Deze code wordt vervolgens "gerendered" tot het uiteindelijke document met opmaak.

Dit lijkt in eerste instantie zeer omslachtig, maar levert grote voordelen op bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. Formules zijn directer in te voeren en verwijzingen zijn gemakkelijk te maken. Een direct voorbeeld van een dergelijke code is in onderstaande figuur te zien (met een fout in één van de formules):

Verwzijgin LaTeX code -> render

De handleiding van deze website is gebaseerd op een aangepaste versie van de \LaTeX template welke gemaakt is door de TU Delft. Het originele template bestand is hier te vinden.